tg-machines
tg-machines
tg-machines
tg-machines

Używamy plików cookie, aby ulepszyć korzystanie z naszych witryn internetowych. Korzystając z tej witryny i nawigując po niej, akceptujesz to. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies na tej stronie dostępne są po kliknięciu w politykę prywatności

E-mail

BIOGAZ I BIOMETAN Z ODPADÓW POUBOJOWYCH

BIOGAZ I BIOMETAN Z ODPADÓW POUBOJOWYCH

PRODUKCJA BIOGAZU ROLNICZEGO

Użycie odpadów poubojowych jako substratu do produkcji biogazu znacznie poprawia wydajność procesu fermentacji metanowej oraz rozwiązuje problem ich utylizacji. Wytwarzanie biogazu z odpadów to szansa na wykorzystanie bardzo problematycznych odrzutów do produkcji energii elektrycznej i ciepła, która prowadzi do niezależności energetycznej rolników oraz  do zmniejszenia nieprzyjemnego zapachu, który powstaje przy składowaniu odpadów zwierzęcych.

 

JAK PRODUKOWAĆ BIOGAZ Z ODPADÓW POUBOJOWYCH?

Największą wydajnością w produkcji biogazu odznaczają się takie surowce, które charakteryzują się wysoką zawartością tłuszczów, np. tłuszcze osadowe oraz odpady mięsne zaliczane do kategorii II i III. Odpady zwierzęce powstają w takich miejscach jak rzeźnie, masarnie oraz zakłady przetwórstwa rybnego oraz mięsnego. Koszt pozyskania takich odpadów jest znacznie niższy niż w przypadku popularnej kiszonki z kukurydzy. 
Niewykorzystany nadmiar biogazu może być wykorzystany w odpowiednim kotle do produkcji pary na potrzeby technologiczne ubojni. Natomiast produkt uboczny fermentacji – poferment, jest cennym nawozem rolniczym z dużą ilością makro i mikroelementów, który może być wykorzystany w produkcji roślinnej.

 

JAK POSTĘPOWAĆ Z UBOCZNYMI PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Przyjmowanie do biogazowni odpadów ubocznych zwierzęcych pozwala zachować status rolniczej instalacji po spełnieniu odpowiednich wymogów. Należy pamiętać, że przed wrzuceniem surowca do komory fermentacyjnej trzeba go rozdrobnić oraz poddać obróbce termicznej. Odpady zwierzęce są bardzo dobrym substratem do biogazowni przewyższając energetycznie w większości przypadków stosowaną kiszonkę z kukurydzy, gnojowicę, osad ściekowy czy odpady organiczne. 

 

JAK DZIAŁA BIOMETANOWNIA

Biometan jest paliwem gazowym, powstającym w procesie oczyszczania biogazu z związków siarki oraz dwutlenku węgla. Jest to czysty gaz pochodzenia organicznego, który składa się przynajmniej w 98% z metanu. Dwutlenek węgla jest separowany oraz poddany obróbce umożliwiającej jego wykorzystanie. Biometan zawiera śladowe ilości innych gazów takich jak tlen, azot oraz wodór. W tradycyjnych biogazowniach rolniczych biogaz ma zawartość metanu na poziomie 55%. Biometan odpowiada parametrom gazu ziemnego. Po skropleniu może stać się paliwem silnikowym – bioLNG.

 

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA BIOMETANU

- może być wykorzystywany w taki sam sposób jak gaz ziemny oraz wtłaczany bezpośrednio do sieci gazu ziemnego
- można go skroplić do bioLNG i przetransportować w dowolne miejsce
- może być wykorzystywany bezpośrednio do napędu samochodów ciężarowych
- ma zastosowanie we wszystkich obszarach, w których wykorzystuje się gaz ziemny (produkcja energii elektrycznej i cieplnej)

 

ODPADY POUBOJOWE W BIOGAZOWNI

Transport oraz zagospodarowanie odpadów poubojowych nie są łatwym zadaniem, dlatego zastosowanie ich do produkcji biogazu jest w opinii wielu ekspertów skuteczną i obecnie bardzo ekonomiczną metodą. Odpady wytwarzane w ubojniach mają dużą zawartość materii organicznej, którą można wykorzystać jako surowiec do fermentacji metanowej.